Presentació

Som un equip de llinassencs i llinasenques, amb noves idees. Busquem canviar la dinàmica de l’Ajuntament perquè sigui actual, innovador, participatiu i més proper  als ciutadans, que són a qui representen.

Més enllà del nostre compromís amb Llinars, la seva gent i el seu entorn, el nostre projecte uneix un grup de ciutadans/es crítics amb la gestió municipal actual i amb l’objectiu principal de la millorar el benestar present i futurs de Llinars, que s’agermana amb el moviment del Comuns a Catalunya i el nostre ideari es basa en els valors de:

 • La justícia social.
 • La redistribució de la riquesa.
 • La sostenibilitat, el respecte pel medi ambient i per totes les criatures que hi viuen, en el context actual d’emergència climàtica.
 • El feminisme i la lluita contra la violència de gènere.
 • Una economia responsable i transformadora, basada en el treball, el comerç local, les persones, l’ecologia, el respecte i l’ajuda mútua.
 • Un sector públic potent amb polítiques transformadores i ben dotades per l’educació i la sanitat públiques, per l’habitatge social, el treball digne i la sostenibilitat.
 • La participació ciutadana

Som un grup proper, comunicatiu i amb noves idees.

Volem fer política de carrer, parlar amb la gent, caminar pel poble i escoltar o veure les necessitats i les preocupacions reals de la gent.

La gestió de l’Ajuntament no només consta de la part visible pel ciutadà, en som conscients i ho coneixem. Estem preparats per fer una bona gestió de l’Ajuntament treballant amb els actuals tècnics per fer un canvi. Un canvi necessari per ajustar Llinars a les necessitats ciutadanes i socials. 

Volem coses noves, Llinars actualment és molt previsible i necessitem un canvi de persones per alimentar idees noves i incorporar nous al·licients a Llinars.

Volem fer de Llinars un poble:

 • Participatiu: promovent l’escolta activa, crearem consells de barri, de joves, de gent gran, d’urbanitzacions… i establir trobades regulars amb els veïns de cada barri. L’Ajuntament va als barris.  Una nova dimensió de la política que va de baix a dalt, La ciutadania com a generadora de polítiques. 
 • Acollidor: promourem un urbanisme tranquil, crearem zones restringides als cotxes, promourem l’habitatge social de lloguer per fer el poble habitable per la gent jove.
 • Accessible: tindrem cura que tota la comunicació de l’Ajuntament sigui accessible per a tothom amb una comunicació clara i fàcil.
 • Solidari: tinguem una important població nouvinguda que ens aporta treball i riquesa cultural, facilitarem espai i vies per una integració social amable. 
 • Inclusiu: impulsarem la integració social i laboral de les persones amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social.
 • Sostenible: impulsarem la mobilitat elèctrica amb una xarxa municipal de carregadors elèctrics, (també per patinets elèctrics) i les energies renovables, instal·larem un carril bici que connecti tot el poble amb Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor i Villalba Saserra. Rutes de cicloturisme familiar entre els diferents nuclis, així com entre el nucli de Sant Josep i el nucli urbà de Cardedeu i Llinars.
 • Feminista: tindrem cura d’incloure la mirada femenina sobre totes les actuacions al poble, per exemple promovent l’urbanisme feminista, totes les dones s’han de sentir segures al caminar per Llinars on sigui i a l’hora que sigui.
 • Innovador: promourem un urbanisme integrador on habitatge, feina, oci, compres i escola siguin accessibles sense el cotxe. Modificarem el POUM actual per a fer-ho possible.
 • Verd: modificarem el disseny de la plaça la cabra i la de davant el poliesportiu per a fer-les més verdes i acollidores.
 • Tecnològic: promourem l’arribada d’empreses tecnològiques i d’indústria neta, no pas logístiques.
 • Tranquil: tindrem cura del soroll al carrer provocat pel trànsit. Reclamem la instal·lació d’una pantalla acústica que protegeix del soroll de l’autopista. Reclamarem junt amb Cardedeu, una modificació del tren per tal de reduir l’impacte sonor.
 • Esportiu: potenciarem els esports de muntanya com la bicicleta de muntanya, el senderisme, el trail running…: punts de trobada, itineraris, curses,… Cal un carril per ciclistes que uneixi Llinars amb Cardedeu i amb Sant Antoni. Impulsar el turisme esportiu i de muntanya.
 • Curador: impulsarem un centre de dia i un servei d’assistència domiciliària per a la gent gran.
 • Pròxim: evitarem més grans superfícies comercials, promoure l’associacionisme que afavoreixi l’aparició de sinergies i estalvis pel petit comerç. Estudiarem una moneda local que impulsi el consum local.
 • Ecològic: protegirem i fomentarem l’agricultura i ramaderies ecològiques de proximitat.
 • Amable: impulsarem aparcaments perimetrals per a reduir el trànsit per dins el poble.
 • Cultural: promourem les manifestacions culturals pròpies i nouvingudes (música, dansa, esport,…).
 • Equitatiu: impulsarem que cada unitat familiar contribueixi de forma equitativa (segons el que consumeixi, el que estalviï,…).
 • Connectat: volem que hi hagi un major i millor connexió per tren, per exemple amb el Vallès Occidental.
 • Social: impulsarem la creació d’empreses, l’associacionisme empresarial i l’economia social. Crea  d’atenció a persones treballadores.
 • Treballador: Crearem un servei d’informació i defensa del treballador, també dels autònoms.
 • Jove: Potenciem un consell de la joventut obert, participatiu i empoderat. Iniciem polítiques de joventut valentes i transversals, fomentant l’habitatge jove i la insercció laboral, amb els Plans Locals d’Ocupació o els Plans de Transició al Treball.